Địa chỉ liên hệ

  • 398 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
  • 263 – 265 Đường 3/2, P. 10, Quận 10, TP.HCM (Sắp Khai Trương)

Giờ làm việc: 8h - 20h ( từ thứ 2 đến chủ nhật )

  • Monday Thứ 2: 8h-20h
  • Tuesday Thứ 3: 8h-20h
  • Wednesday Thứ 4: 8h-20h
  • Thursday Thứ 5: 8h-20h
  • Friday Thứ 6: 8h-20h
  • Saturday Thứ 7: 8h-20h
  • Sunday Chủ nhật: 8h-20h

Nha khoa đường 3 tháng 2

KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI VÙNG CODE NÀY